Expediente

Diretor Responsável

Walmir Damasceno – Taata Kwa Nkisi Katuvanjesi
e-mail: tata.katuvanjesi@home.inzotumbansi.org

Editores

Arnaldo dos Anjos – Taata Katuloji
e-mail: arnaldo.anjos@home.inzotumbansi.org

Ênio Sales Oliveira – Taata Ngelwami
e-mail: enio.sales@home.inzotumbansi.org

Uilian T. Vendramin – Muzenza Kesa
e-mail: uilian.vendramin@home.inzotumbansi.org

Coordenador de Conteúdo e Mídias Sociais

Erick Munhoz – Maganza Lekwandanxi
e-mail: erick.munhoz@home.inzotumbansi.org

 

contato